PRODUKTY / Motory - sací turbíny


KÓD  výška mm výška turbíny průměr turbíny volt  watt  stupně turbíny chlazení  cena bez DPH
Karol100K 134 35 106 230/ 1000 1 přímé 909
Karol101K 156 55 106 230/ 1000 2 přímé 921
Karol102K 130 40 144 230/ 1000 1 přímé 928
Karol103K 162 61 144 230/ 1100 2 přímé 1252
Karol104K 128 42 134 230/ 1200 1 přímé 2325
Karol105K 121 45 132 230/ 1200 1 přímé 1240
Karol105K+ 127 32+10 144 230/ 1100 1 přímé 874
Karol106K 126 45 132 230/ 1200 1 přímé 1140
Karol106K+ 132 45 127 230/ 1200 1 přímé 1278
Karol107K 175.5 67 144 230/ 1200 2 by pass 1406
Karol108K 137 50 144 230/ 1000 1 by pass 1017
Karol108K+ 142 50 144 230/ 1000 1 by pass 1114
Karol109K 144 42+10 144 230/ 1200 1 by pass již se nevyrábí
Karol110K  THOMAS 141 48 144 230/ 1100 1 by pass již se nevyrábí
Karol111K  THOMAS 171 72 144 230/ 1500 2 by pass 1688
Karol112K 167 69 144 24/ 450 2 by pass 2115
Karol113K 167 69 144 36/ 450 2 by pass 2115
Karol114K 198 91 144 230/ 1300 3 by pass 1541
Karol115K 198 91 144 24/ 446 3 by pass 2417
Karol116K 198 91 144 36/ 558 3 by pass 2417
Karol117K 240 104 190 230/ 1320 3 by pass 4990
Karol118K 138 51 144 230/ 1000 1 by pass 1104
Karol118K+ 169 77 144 230/ 1200 2 by pass 1337
Karol119K 167 72 144 24/ 450 2 by pass 2304
Karol120K 167 72 144 36/ 450 2 by pass 2232
Karol121K 192 92 144 230/ 1200 3 by pass 1817
Karol122K 198 95 144 24/ 450 3 by pass 2779
Karol123K 198 95 144 36/ 450 3 by pass 2779
Karol124K 171 72 144 230/ 1000 2 by pass 1512
Karol125K 167 72 144 24/ 504 2 by pass 2419
Karol126K 167 72 144 36/ 539 2 by pass 2419
Karol127K 192 92 144 230/ 1200 3 by pass 1944
Karol128K 198 95 144 24/ 442 3 by pass 2883
Karol129K 198 95 144 36/ 556 3 by pass 2883
Karol131K 162 69 144 230/ 1000 2 by pass 1506
Karol132K 167 69 144 230/ 1000 2 by pass 1134
Karol133K 175 66.5 144 230/ 1000 2 by pass již se nevyrábí
Karol140K  LAMB 167 69 144 24/ 300 2 by pass 5022
Karol141K  LAMB 175 69 144 36/ 510 2 by pass 5022
Karol142K  LAMB 199 92 143 24/ 650 3 by pass 5605
Karol143K  LAMB 199 92 144 36/ 550 3 by pass 5216
Karol147K  LAMB 195 65 182 230/ 1454 2 by pass 8726
Karol148K  LAMB 195 65 182 36/ 882 2 by pass 13881
Karol149K  LAMB 219 87 182 230/ 1297 3 by pass 9792


  obrazkyturbinkomplet.pdf (759 Kb)